Agencia de colocación autorizada nº 0900000086

Entrar


Ofertas

Datos generales

2019/00281

AUXILIAR DE BIBLIOTECA UAB_BELLATERRA

INCORPORA

Identificador 200309

Nombre CD_AUXILIAR DE BIBLIOTECA UAB_BELLATERRA 

Empresa contratante UAB, CERDANYOLA DEL VALLÈS 08193

Puesto ofertado CNO1 E - Empleados de oficina que no atienden al público Puesto ofertado

CNO2 42 - Empleados de bibliotecas, servicios de correos y afines Puesto ofertado

CNO3 421 - Empleados de bibliotecas y archivos

Fecha recepción 17/06/2019

Estado Abierta

Nº de puestos a cubrir 5

Funciones y tareas

1.Recollir, transportar i col·locar els documents a les prestatgeries de la sala o dipòsit.

2. Ordenar i revisar periòdicament els documents col·locats a les prestatgeries per ordre alfabètic, numèric i alfanumèric.

3..Detectar documents malmesos i documents que cal tornar a etiquetar i realitzar petites reparacions dels mateixos.

4.Segellat, folrat i teixellat de llibres i revistes, diaris i altre material documental.

5.Retolar les prestatgeries, comprovar periòdicament que la retolació sigui correcta i modificar-la si cal.

6.Moure periòdicament els fons per fer lloc a aquells espais que creixen més que la resta i traslladar documents amb menys consulta als dipòsits.

7.Ajudar en les tasques que es deriven de l'inventari i de la consulta a sala

Provincia trabajo ofertado BARCELONA

Población trabajo ofertado BELLATERRA Fecha inicio contrato 01/10/2019

Tipo contrato Temporal Duración contrato Más de 1 año

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES

TEMPORAL

1 AÑO Y RENOVACIÓN DE 1 AÑO MÁS

5

TURNOS DE TARDE Y TURNOS DE MAÑANA

660.86 ? /BRUTOS

934770825
Passatge San Miquel, 5
08970 - Sant Joan Despí
(Barcelona)
projectes@cordibaix.org